Gwarancja

Gwarancja jakości

Gwarancja jest udzielana na okres 12 m-cy od daty zakupu. Wymagany jest dowód zakupu potwierdzająca nabycie produktu. Drzwi należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem Chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem oraz wilgocią. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić kompletność dostarczonego towaru oraz czy rozmiar, kolor i strona jest zgodna z zamówieniem. Wady jawne powinny być reklamowane w ciągu 14 dni od zakupu ale nie póĽniej niż przed zamontowaniem drzwi.

Gwarancja traci ważność w przypadku:

  • zaistnienia wady spowodowanej niewłaściwym montażem,
  • niewłaściwego przechowywania lub transportu,
  • dokonywania przeróbek (dopuszcza się prace niezbędne w celu prawidłowego montażu ościeżnicy, regulację skrzydła oraz mocowanie klamki),
  • mechaniczne uszkodzenia produktu.

Sposób i miejsce załatwienia reklamacji jest ustalany przez punkt sprzedaży.

W przypadku wymiany wadliwych elementów na nowe odbiorca jest zobowiązany do wydania reklamowanych elementów z chwila otrzymania towaru wolnego od wad. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami procedury reklamacyjnej.

Opinie klientów